• youtube
  • facebook

Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, mang tính côn đồ

Bí thư cấp ủy cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai.

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có Công văn số 488-CV/TU gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về việc thực hiện tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua nắm tình hình và đơn, thư phản ánh của công dân, doanh nghiệp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm đất các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; lấn chiếm, tái lấn chiếm đất sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó một số trường hợp mang tính chất cô.n đ.ồ, có tổ chức, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai.

Để xảy ra tình trạng trên, có nhiều nguyên nhân. Trong đó, có việc các địa phương chưa quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; năng lực và hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã còn yếu; lực lượng công an các địa phương chưa tích cực, quyết tâm trong đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm có tổ chức, có tính chất cô.n đ.ồ, gây mất an ninh, trật tự trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND, lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai.

Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, mang tính côn đồ
Bình Thuận đẹp nhưng vẫn thiếu sân bay

Bộ Công an kiểm tra một khu đất ở Bình Thuận.

Bộ Công an kiểm tra một khu đất ở Bình Thuận.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo UBND cấp huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để tình hình lấn chiếm đất đai trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai như nêu trên.

Bình Thuận: Lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12
Tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP. Phan Thiết theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 7/9

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc địa bàn, đối tượng cộm cán, băng nhóm hoạt động có tổ chức, lập chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lấn, chiếm đất công, lấn chiếm đất dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, các hành vi tái lấn chiếm đất đai sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các trường hợp vi phạm nhiều lần, vi phạm có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Những hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm đất các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; lấn chiếm, tái lấn chiếm đất sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng như nêu trên phải được khắc phục, xử lý có hiệu quả và phải có chuyển biến rõ nét hơn, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, phát triển tích cực ngay trong năm 2022.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo định kỳ 6 tháng/lần.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này. Đồng thời, báo cáo những vấn đề phát sinh để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

create

Nguyễn Đắc Phú / nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/binh-thuan-chan-chinh-tinh-trang-lan-chiem-dat-co-to-chuc-a557817.html

Short URL: http://binhthuan.tintuc.vn/viewID/1455911