• youtube
  • facebook

Bình Thuận sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tại tỉnh Bình Thuận sẽ do ngân sách địa phương đảm bảo…

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

UBND tỉnh Bình Thuận đang kiến nghị Bộ Công thương có hướng dẫn về việc dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp có phải đấu giá, đấu thầu?

Thực hiện Nghị định số 68 (ngày 25/5/2017) của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66 (ngày 11/6/2020) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các địa phương trong việc quản lý nhà nước về cụm công nghiệp…

Trong 05 năm qua (2016 – 2020), UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt bổ sung 4 cụm công nghiệp (Nam Hà, Nam Hà 2, Nam Hà 3 và Đông Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh) vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, nâng tổng số cụm công nghiệp quy hoạch của tỉnh đến năm 2020 là 36 cụm, với tổng diện tích hơn 1.182ha.

Các cụm công nghiệp đã thu hút hơn 170 dự án đầu tư với tổng diện tích 268ha, chiếm khoảng 35,6% diện tích đất công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và thu ngân sách cho địa phương. 

Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, mang tính côn đồ
Bình Thuận đẹp nhưng vẫn thiếu sân bay

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc, như: công tác lập, bổ sung quy hoạch, phương án phát triển cụm công nghiệp còn nhiều thủ tục, điều kiện làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, cũng như các doanh nghiệp đầu tư tại cụm công nghiệp chưa đủ mạnh…

Với những khó khăn, vướng mắc trên trong quá trình thực hiện, tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung:

Hướng dẫn cụ thể về hình thức lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Theo đó, dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không; có thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu?

Xác định cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp, do có sự chồng chéo giữa quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31 (ngày 26/3/2021) của Chính phủ và trình tự, thủ tục thành lập cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68 và Nghị định số 66;

Bình Thuận: Lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12
Tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP. Phan Thiết theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 7/9

Hướng dẫn cụ thể về việc cấp phép xây dựng đối với dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp, do nội dung quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 68 không còn phù hợp với Luật Xây dựng.

Trong thời gian tới, để thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo…

create

Mộc Minh / vneconomy.vn

Nguồn: https://vneconomy.vn/binh-thuan-se-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dau-tu-ha-tang-cum-cong-nghiep.htm

Short URL: http://binhthuan.tintuc.vn/viewID/1455724