• youtube
  • facebook

Phú Quý tạm dừng việc đón tiếp khách đi du lịch tại đảo

Ngày 20/3, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tạm dừng việc đón tiếp khách đi du lịch tại đảo Phú Quý từ nay cho đến khi Bình Thuận kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19. Đây là quyết định nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân dân và khách du lịch.

Tàu chở khách du lịch ra đảo Phú Quý.

Tàu chở khách du lịch ra đảo Phú Quý.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Phú Quý theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời thông báo cho nhân dân và du khách được biết, thực hiện. Đồng thời tổ chức kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện để cập nhật, báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Riêng UBND huyện Phú Quý tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nếu không có công việc cấp bách thì hạn chế ra vào đảo Phú Quý.

Nguồn: http://www.baobinhthuan.com.vn/doi-song/phu-quy-tam-dung-viec-don-tiep-khach-di-du-lich-tai-dao-125867.html

create

K.H / baobinhthuan.com.vn

Nguồn: http://www.baobinhthuan.com.vn/doi-song/phu-quy-tam-dung-viec-don-tiep-khach-di-du-lich-tai-dao-125867.html